Điều Khoản Sử Dụng Website

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Quyền sở hữu

Không bảo đảm

Rủi ro và cách thức xử lý

Thư điện tử

Điều chỉnh

Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Luật áp dụng

Chính Sách Sử Dụng Website

Cung cấp và chia sẻ thông tin

Thu thập thông tin cá nhân

Sử dụng thông tin

Tính bảo mật của thông tin

Đảm bảo an ninh

Bản quyền và thương hiệu

Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân